VELKOMMEN TIL FESTIVAL! // WELCOME TO THE FESTIVAL!

Vi byr på deilige sommerdrinker, myke utemøbler, bademuligheter i selveste Akerselva, 
foodtruck, croquet – og vårt superfriske Festivalprogram.  Mer info under:

We offer delicious summer drinks, fluffy outdoor furniture, invigorating bathing opportunities in the Akerselva river,
food truck, croquet – and our super-fresh Festival program.  More info below:

Skal du se mer enn 5 forestillinger, lønner det seg å kjøpe festivalbåndet! Kun 30 stykker tilgjengelig, her gjelder det å være rask! Med festivalbånd kjøper du billetter til enkeltforestillinger for kun 70 kr.
 

 IN ENGLISH

Are you planning on watching more than 5 performances, it pays off to buy a festival pass! Only 30 pieces available, first come, first served! With the festival band you buy tickets for each show for only 70 kr.

Onsdag 12. juni

Torsdag 13. juni

Fredag 14. juni

Lørdag 15. juni

Søndag 16. juni

  Forestilling spilles på engelsk.
  This show is performed in english. 

* Forestillinger markert med stjerne spilles på Den Andre Scenen Over Veien. 
Vi gjør oppmerksom på at forestillingene på den andre scenen over veien kan overlappe med de på hovedscenen. forestillingene starter presis og det vil ikke være mulig å slippe inn på den andre scenen over veien etter forestillings start.

* These shows are performed on Den Andre Scenen Over Veien (small stage).
Please note that the performances on den andre scenen over veien (small stage) can overlap with those on the main stage. the performances start on time and it will not be possible to come into den andre scenen over veienafter the show has begun.

Programmet er fylt med gode, gamle, kjente ansikter og også helt nye fjes som vi akkurat har forelska oss i. Blant annet kommer Flo & Joan, to britiske søstre som runda nettet med sin musikalske oppsummering av 2016. Vi så dem live på Edinburgh Fringe i 2017 og har prøvd å få dem over siden. Fra Los Angeles kommer Impro Theatre som slo oss i bakken med sin improviserte Tennessee Williams da de var her i fjor. Nå kommer de til festivalen med improvisert teater som er så gjennomført og bra at det er vrient å tro at det ikke finnes noe manus.

For flere år siden oppdaget vi poeten Rob Auton som lager fulle forestillinger om temaer som hår, søvn og vann. Det er akkurat så rart som det høres ut som, men i tillegg både rørende, klokt, varmt og veldig morsomt. I tillegg blir det improvisasjon som utforsker tabuer og fiendeskap med Inbal Lori og Zaki, og en gjennomgang av intet mindre enn hundrevis av år med teaterhistorie på 60 min med Garry Starr.

Og selvsagt blir det ingen festival uten at husets eget Ensemble skytes ut med konfettien!

Kom, dans med oss!


 IN ENGLISH

The program is filled with good old, familiar faces and also brand new faces that we have just fallen in love with. Among other things, Flo & Joan, two British sisters who went viral on YouTube with their musical summary of 2016. We saw them live at Edinburgh Fringe in 2017 and have tried to get them to Oslo ever since. From Los Angeles, Impro Theatre hit us with their improvised Tennessee Williams when they were here last year. Now they come to the festival with improvised plays that are so complete and good that it is hard to believe that there is no script behind.

Several years ago we discovered the poet Rob Auton who makes shows devoted to single topics like hair, sleep and water. It is just as weird as it sounds, but it is also touching, wise, warm and very funny. Moreover, there will be improvisation that explores taboos and hostilities with Inbal Lori and Zaki, and a review of several hundred years of theatre history in 60 minutes with Garry Starr.

And of course, there is no festival without the house’s own ensemble shot out with the confetti!

Come, dance with us!


#HJØLP
#DATfest2019
#detandreteatret

Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter!
Follow us on Facebook, Instagram and Twitter!

Den Andre Teaterfestivalen takker for støtten: