43062972772 b3e619dd16 o

Kurs på Det Andre Teatret

Har du lyst til å prøve impro? Meld deg på kurs!

Det Andre Teatret har i en årrekke tilbudt kurs i improvisasjon som er åpne for alle som måtte ønske. Vi har de siste årene jobbet med å utvide tilbudet og kan nå presentere en kursrekke på fem ulike kurs, som gir en solid innføring i improvisasjon! Våre Impro Basic kurs er åpne for alle og ingen forkunnskaper er nødvendig. Vi har også et kurs utelukkende for profesjonelle skuespillere og en årlig sommerskole. I tillegg dukker det innimellom opp internationale gjester som holder åpne workshops, som blir annonsert her. Bli bedre på presentasjonsteknikk, formidling, tilstedeværelse og risikotagning!

Velkommen til improkurs på Det Andre Teatret!

Retningslinjer for på- og avmelding finner du under hvert enkelt påmeldingsskjema.

Kurs for nybegynnere

Impro Basic 1

Dette er en innføring for nybegynnere i improvisasjon hvor vi jobber med grunnleggende prinsipper omkring lek, spontanitet, aksepteringer og blokkeringer. Målet er å erfare større trygghet og sikkerhet foran andre og få en forståelse av hva som må til for å improvisere, uten å fokusere på å opptre foran et publikum. Sentrale begreper er spontanitet, trygghet og samarbeid.

Kurset går over fem mandager fra kl.19:00 til 21:30 og koster 2300 kr.

Våren 2020 går Impro Basic 1 følgende datoer:

  • mandag 6. januar til 3. februar
  • mandag 10. februar til 9. mars
  • mandag 16. mars til 27. april (NB ikke kurs 6. og 13. april pga påske)
  • mandag 4. mai til 8. juni

Impro Basic 2

Kurset bygger videre på den grunnleggende kunnskapen som er gjennomgått i Impro Basic 1. Fokus på dette kurset er leker og øvelser som er ment for et publikum. Gjennom klassiske improøvelser som for eksempel “ett og ett ord”, “snakke med én stemme”, jobber vi med de sceniske elementene ved improvisasjon. Det blir også arbeid med status og et dypere blikk på akseptering og blokkering, samt at vi lukter på enkle narrative strukturer og måter å lage en god historie på. Kurset avsluttes med en forestilling (Impromasjon) deltakerne selv gjennomfører. Dato for Impromasjon blir sendt ut i god tid.

Sentrale begreper er akseptering/blokkering, status, plattform/tilt og få partneren din til å se god ut. Kurset går over åtte tirsdager fra 19.00-21.00, og koster 2700 kr.

Våren 2020 går Impro Basic 2 følgende datoer:

  • tirsdag 7. januar til 25. februar. Impromasjon 18. februar.
  • tirsdag 3. mars til 28. april (ikke kurs i påsken). Impromasjon 21. april.

Impro Basic 3

Dette kurset er en videreføring av det man har jobbet med i Impro Basic 1 og 2, men med mer fokus på historiefortelling. Gjennom games og åpne scener forsker vi og trener oss i å finne byggesteinene en god historie inneholder. Man lærer enkel dramaturgi og historieoppbygging og jobber med begreper som plattform, tilt og endring. Alt innenfor en trygg ramme.

Kurset er åpent for alle og avsluttes med en forestilling i samarbeid med kursholder. Dette er det tredje grunnleggende kurset som må taes for videre kursgang.

Kurset går over åtte mandager fra 19.00-21.00, fra og koster 2700 kr.

Våren 2020 går Impro Basic 3 følgende datoer:

  • mandag 6. januar til 24. februar. Impromasjon 18. februar.
  • mandag 2. mars til 4. mai (ikke kurs i påsken). Impromasjon 21. april

Sommerskolen 2020

Meld deg på årets sommerskole på Det Andre Teatret!
Hver sommer arrangerer vi improkurs for voksne, en hel uke til å lære om og jobbe med improvisasjon.

Sommerskolen på Det Andre Teatret krever ingen forkunnskaper om teater eller improvisasjon. Kurset passer for både de med ingen, lite eller middels erfaring, og gir et lite dykk ned i de ulike områdene innenfor impro. I løpet av uka jobber vi mye på gulvet, og det hele avsluttes fredag med en liten uhøytidelig forestilling hvor man inviterer venner og kjente.

Sommerskolen på Det Andre Teatret går fra mandag 22. til fredag 26. juni, fra klokken 10-15 hver dag.

Kurset koster 3900 kr.
Student/frivilligpris er 3300 kr.

Kurs for viderekomne

A improvisere historier

Med navn etter Keith Johnstones andre bok er dette et kurs for deg som ønsker å jobbe dypere med scener og historier uten at det ledsages av øvelser og teknikker. Du vil få økt kunnskap rundt historiefortelling, og ta et skritt nærmere det å improvisere på en scene. Dette kurset er tiltenkt tidligere deltagere av Impro Basic 1, Impro Basic 2, Impro Basic 3 og/eller betydelig Micetro-erfaring som har lyst til å fordype seg i i å jobbe med scener og historier.

Vi analyserer og plukker fra hverandre scener og ser på hvilke mekanismer som hindrer oss og hjelper oss til å komme fremover i historien. Vi ser også mer på tilstedeværelse og hvordan vi kan være gode partnere på scenen. Kurset avsluttes med en forestilling som deltakerne selv gjennomfører.

Kurset går over åtte tirsdager fra kl.19:00 til 21:00, og koster 2900 kr.

Våren 2020 går kurset følgende datoer:

  • 24. mars til 26. mai

Søknadsfrist er fire uker før kursstart, og svar på om du har fått plass på kurset gis tre uker før kursstart.
Hvis du får plass, er det bindende fra to uker før kursstart.

Langform

Nytt kurs av sesongen!

Velkommen til et åtte ukers kurs hvor vi utforsker historiebasert langform. Kurset vil ha hovedfokus på å utvikle lengre historier som er drevet av karaktermål og relasjoner. Vi ser på hvordan man kan starte relativt fritt, uten å presse historien frem. Målet er å la historien komme organisk gjennom tilstedeværelse, relasjoner og utforskning av verdenene man lager der og da. Kursest ender i en impromasjon, og strukturen for denne visningen lages underveis i kursest.Dette kurset er perfekt for tidligere deltagere av Impro Basic 1, Impro
Basic 2, Impro Basic 3 og/eller betydelig Micetro-erfaring som har lyst
til å fordype seg i langform.

Kurset går over åtte tirsdager fra kl.19:00 til 21:00, og koster 2900 kr.

Våren 2020 går kurset følgende datoer:

  • 28. januar til 17. mars

Søknadsfrist er fire uker før kursstart, og svar på om du har fått plass på kurset gis tre uker før kursstart.
Hvis du får plass, er det bindende fra to uker før kursstart.

Forestillingskurs

Spilleerfaring er en effektiv måte å utvikle sin improkunnskap. Det er veldig verdifullt å lære gjennom prøving og feiling med direkte tilbakemelding fra et publikum.
Vi tilbyr derfor nå en kursrekke på 10 kurskvelder som gir deg mulighet til nettopp dette. Under veiledning av en erfaren improvisatør vil gruppa utvikle et enkelt forestillingsformat. Deretter vil kurskveldene bestå av oppvarming, forestilling og notes/tilbakemeldinger. Kursdeltakerne er ansvarlig for promotering og gjennomføring av forestillingen, alt fra lys og lyd, konferansier, regi og spilling, hele tiden under veiledning og oppfølging.

Kurset går over ni fredager fra kl 18.45 – 21.15.

Våren 2020 går kurset følgende datoer:

27. mars til 5. juni (ikke kurs 10. april og 1. mai).

Kurset koster 2900 kr.

Improkurs for profesjonelle skuespillere

Kurs for profesjonelle skuespillere og sceneutøvere

Etter å ha tilbudt kurs til det generelle publikum i en årrekke ønsker vi nå å invitere til en kursserie som utelukkende fokuserer på erfarne skuespillere og sceneutøvere. Målet med kurset er å lære bort improvisasjon som et verktøy, med utgangspunkt i deltagernes kompetanse og tidligere erfaring.

Improvisasjon trener oss på tilstedeværelse, spontanitet, intuitivitet, evnen til å endre oss på scenen, viljen til å gå inn i det ukjente og gleden ved å feile. Vår erfaring er at disse elementene kan hjelpe skuespillere til en enda mer leken og produktiv prøveprosess, finne en større autonomi som skuespiller, øke gleden av å jobbe spontant og være tilgjengelig i skuespillerarbeidet.

Kurset starter med øvelser og leker der vi jobber med sentrale begreper innenfor faget. Videre ser vi på hva som bidrar til å lage en god improvisert historie, jobber med endringsvilje og emosjonell tilgjengelighet.

Kurset går på dagtid og strekker seg over fire dager og passer alle profesjonelle utøvere som ønsker å lære mer om improvisasjon. Kriteriet for opptak er skuespillerutdannelse eller relevant yrkeserfaring som strekker seg over 3 år.

Kurset går fra 20-23 april, klokken 10.00-14.00 hver dag.
Pris: 2900
Kurset holdes på hovedscenen på Det Andre Teatret.

Kursholder er Cathrine Frost Andersen.

Kurs og workshop til bedrifter

Kurs for profesjonelle skuespillere og sceneutøvere

Det er også mulig å booke oss til å holde workshop eller improkurs! Send en e-post til booking@detandreteatret.no!

Kurs for barn

Se våre tilbud for barn