Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om denne erklæringen eller om hvordan vi behandler din informasjon? Ta gjerne kontakt med oss på ane@detandreteatret.no eller sende et brev til Det Andre Teatret, Ivan Bjørndals gate 9, 0472 Oslo.
Det Andre Teatret forholder seg til norsk lov og de krav som stilles der.

Behandlingsansvarlig
Det Andre Teatret er behandlingsansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet og billettsystemet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Formålet
Det Andre Teatret samler kun inn ikke-identifiserbar informasjon. Vi vil likevel gjennom administrasjon av nettsidene samle inn anonymisert statistikk av din bruk. Dette er kun for å kunne analysere brukermønstre for forbedring av nettsiden. Eksempler på slik statistikk er antall klikk, varighet på hver enkelt side, hvordan du kom inn på vår side – f.eks om du er henvist gjennom søk fra Google eller Gule sider.

Hvilke opplysninger lagres av oss om deg?

Du legger igjen dine data frivillig ved å ta kontakt med oss pr. e-post eller telefon. Våre nettsider har pr. 25.05.18 ingen mulighet for at du kan legge igjen persondata som kan knyttes til deg. Ikke-identifiserbar informasjon samles inn med den hensikt å forbedre nettsiden.

I forbindelse med billettkjøp lagres ingen informasjon om dette hos oss. Det Andre Teatret selger billetter gjennom Eventim, som vi har en databehandleravtale med, og som samler inn informasjon om deg som du oppgir i forbindelse med billettkjøpet. Når du kjøper billetter til våre forestillinger gjør du dette via Eventim. For mer info om dette, se Eventims personvernserklæring her: http://www.eventim.no/tickets....

Vi samler inn cookies. Slik statistikk lages av blant annet Google Analytics og hentes automatisk fra din maskins nettleser. Du kan velge å ikke akseptere cookies. Mer info om det kan du få her: https://tools.google.com/dlpag...

Vi samler også inn anonymiserte data fra vår Facebook-pixel på vår hjemmeside. Disse dataene blir registrert på Facebook og behandles i henhold til vår brukeravtale med Facebook.

Følgende informasjonskapsler benyttes:

Google Analytics

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Facebook

 • act
 • c_user
 • datr
 • fr
 • pl
 • presence
 • sb
 • wd
 • xs

net

 • DSID
 • IDE

Craft CMS

 • CraftSessionId
 • CRAFT_CSRF_TOKEN

Tilgang til informasjonen
Vi har begrenset tilgangen til data som beskrevet i punkt. 2.
Det er kun kommunikasjonsansvarlig på Det Andre Teatret som har tilgang til den ikke-identifiserbare informasjonen. Billettansvarlig kan, om nødvendig, hente ut informasjonen som ligger i billettsystemet. For mer info om hva som kan hentes ut av informasjon her, se punkt 3. om billettkjøp.

Databehandlere
Disse behandler data på vegne av Det Andre Teatret og har inngått databehandler avtale med oss.
Nets, Eventim, Dropbox Inc.

Saksbehandling og arkiv
Det Andre Teatret behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre oppgaver etter bl.a. personopplysningslov og arkivlov.
Det registreres ulike typer personopplysninger i vårt arkiv- og mailsystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Noen dokumenter kan inneholde sensitive personopplysninger.
Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger. Vi har særlig beskyttelse og sikkerhetstiltak for f.eks. sensitive opplysninger, og disse lagres i et eget system/arkiv.
Vårt arkivsystem Dropbox Inc., som vi har databehandleravtale med, utleverer ikke slike opplysninger til tredjepart. Det er også kun én person som har tilgang til disse dataene.
Alle forespørsler om innsyn i dokumenter og arkiv vil bli arkivert.

E-post og telefon
E-post og telefon er vårt arbeidsverktøy og en del av vårt daglige arbeid for å kunne gjennomføre våre oppgaver. Den enkelte ansatte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle.
Ved avsluttet arbeidsforhold vil e-postkassen slettes iht. gjeldende lovverk. Noen ganger vil relevante e-poster og utvekslinger kunne overføres til andre kolleger.
Vår e-post er hovedsakelig ukryptert. Ikke send oss sensitive og fortrolige opplysninger pr. e-post. I enkelte tilfeller sender Det Andre Teatret ut kryptert e-post – f.eks. lønnsslipper.

Personvernsombud
Det Andre Teatret har ingen personvernsombud. Det er daglig leder som er overordnet ansvarlig for personvernsarbeidet på Det Andre Teatret.
Opplysninger om ansatte
Det Andre Teatret behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.
Dessuten registreres det opplysninger om timelister, som ansatte selv fyller ut. For personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider.
Alle stillingssøknader blir journalført i vårt arkivsystem. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, bl.a. søkerlister og innstillinger bevares. Det er dalig leder som er ansvarlig for dette.
Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.
Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Det Andre Teatret har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Det Andre Teatret systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Det Andre Teatret ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 72 timer.

Endringer i erklæringen
Det Andre Teatret forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Det Andre Teatret.

Søk
Alle søk blir lagret av Google Analytics. Dette gjør vi for å over tid kunne avdekke hvordan nettsiden benyttes og hva brukere i hovedsak leter etter av informasjon. Søk er anonyme og kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Eksterne nettsider
Enkelte lenker peker ut til eksterne nettsider, feks for billettkjøp. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i den enkelte nettsides personvernerklæring.
Nettsider innhenter varierende persondata og behandler disse ulikt – innenfor Norsk lovgivning. Det Andre Teatret har ikke ansvar eller kontroll over hvordan eksterne nettsider behandler persondata.

Slik skrur du av informasjonskapsler i nettleseren
Dersom du ikke ønsker at nettleseren din benytter informasjonskapsler kan du skru av disse. Du kan lese mer om hvordan du skrur av informasjonskapsler i nettleseren din her. Enkelte eksisterende eller kommende funksjoner på detandreteatret.no vil kanskje ikke fungere som forventet dersom du skrur av informasjonskapsler, se avsnittet «Dette bruker vi informasjonskapsler til» ovenfor.