Lørdag
18. nov. 2023

Drømmekonserten

13:00
Hovedscenen

F•O•L•K•A Maraton

En improvisert komiserie om en veldig uvanlig vennegjeng
Episode 1 og 2
18:00
Hovedscenen

F•O•L•K•A Maraton

En improvisert komiserie om en veldig uvanlig vennegjeng
Episode 3 og 4
21:00
Hovedscenen