Søndag
28. jan. 2024

Femti/Femti

50% skrevet og 50 % improvisert teater!
19:00
Hovedscenen